Nul op de Meter

Zonder (eigen) geld energiebesparing en verduurzaming realiseren: dat is de kern van Nul op de Meter.

Waarom Nul op de Meter?

In de maatschappij schieten lokale duurzame initiatieven zoals energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond. Enthousiast wil men aan de slag met verduurzaming in eigen buurt, maar helaas sneeuwen deze initiatieven nog wel eens onder door een tekort aan professionele ondersteuning. Tegelijkertijd moeten gemeenten en provincies hoge ambities uit het energieakkoord realiseren, terwijl er nauwelijks middelen (vrij) zijn om deze ambities te realiseren. Dit vraagt een andere manier van denken.

Nul op de Meter in één alinea

Ekwadraat heeft samen met Trineco het concept ‘Nul op de Meter’ ontwikkeld. Dit concept voorziet in een lokale structuur, professioneel advies, goedkope financiering in de vorm van een stichting op wijk of dorpsniveau met lokale bestuursleden. De ze stichting kan nieuw worden opgezet of worden geïntegreerd in een bestaande corporatie. Hiermee zijn huiseigenaren in staat om energiebesparing en verduurzaming te realiseren zonder eigen geld te investeren. En vanaf dag 1 levert Nul op de Meter zelfs geld op!

Het concept

Een bewoner uit de wijk kan via een lokale stichting ‘Nul op de Meter’ goedkope financiering regelen om energiebesparende maatregelen te realiseren. Om deze lokale stichting op te richten is funding nodig. Hier kan een gemeente of lokale investeerder in voorzien. Met deze funding kan de structuur van de stichting worden opgericht, kan de stichting een marketing toolkit en een energie applicatie aanschaffen en energiecoördinatoren opleiden. Ekwadraat en Trineco ondersteunen hierin. De energiecoördinatoren kunnen ambassadeurs zijn uit de lokale gemeenschap. Deze energiecoördinatoren gaan dan aan de slag en inventariseren in het dorp of wijk bij bewoners thuis waar energiebesparende kansen zijn. Deze vertalen de energiecoördinatoren dan in een persoonlijke wensenlijst die via de stichting wordt gekoppeld aan een lokaal netwerk van gecertificeerde aannemers en installateurs. Deze realiseren vervolgens de maatregelen en betalen per ontvangen opdracht vanuit de stichting een klein percentage aan de stichting. Hiermee kan de stichting haar funding terugbetalen aan de gemeente of aan de lokale investeerder. Zodra de funding is terugbetaald wordt dit geld geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid bevorderen.

Wat levert dit op?

Voor bewoners levert dit lagere woonlasten op, een hoger comfort en in de toekomst een leefbaardere omgeving. Er wordt een forse besparing gerealiseerd op de CO2 uitstoot door het (gedeeltelijk) verdwijnen van fossiele energiebronnen. Bovendien spint de lokale economie garen bij dit concept: per 100 woningen wordt een extra omzet van 1,5 miljoen euro gerealiseerd.